Historie Veselé divadelní společnosti

Jak jsme vznikli...

          Zakladatelé této brněnské divadelní společnosti, Tomáš Kudlička a Miluše Kudličková, navazují v kulturní činnosti Veselé divadelní společnosti na dlouholetou práci občanského sdružení Divadelní studio Dialog, které úspěšně vedli v letech 1998–2008. I přes oblibu tohoto souboru a jeho zdařilé působení na brněnské amatérské scéně však někteří jeho členové vyslovili nespokojenost se směřováním studia. Miluše Kudličková, stejně jako později Tomáš Kudlička, se proto rozhodli z Dialogu odejít a založit novou scénu. Kvůli vážnému onemocnění paní Kudličkové však došlo k obnovení studiové činnosti až v roce 2011. Studio dostalo nový název – Veselá divadelní společnost, o.p.s. a bývalým členům studia Dialog byla nabídnuta další spolupráce. Ti však nabídku neakceptovali, proto se obě divadelní společnosti vydaly dál vlastní cestou.

Naše divadelní inscenace

          Jak je jistě každému dobře známo, divadlo se neobejde bez her. Tedy ani Veselá divadelní společnost nemohla v nabité konkurenci brněnských amatérských i profesionálních divadel zůstat stranou. Její zakladatelé ihned navázali na své celoživotní zkušenosti a s novým souborem začali zkoušet první představení. Přitom se naše divadelní společnost zaměřovala jak na představení pro školy a pro děti, tak i na inscenace pro dospělé. Andrejevova Láska k bližnímu (v úpravě Dana Koryčanského), Skácelovy Uspávanky nebo Venuše a Adonis od Jany Faitové, to je jen část všech odehraných inscenací. V aktuálním repertoáru pak najdete kupříkladu velmi aktuální Apokryfy od Karla Čapka doplněné o písničky Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra v úpravě Karla Hoffmanna, uváděné pod názvem Ale co je pravda..., které člověka vysloveně nutí k zamyšlení. Kromě toho studentská scéna zkouší parodii na barokní operu Kocour v botách, společně s profesionální částí našeho souboru připravujeme také divadelní dílnu na téma Sen je dovolen, sen smí být podle námětu amerického autora Tennessee Williamse.

Hlavní myšlenky a cíle naší divadelní společnosti 

          Hlavní myšlenkou divadelní společnosti je umožnit mladým zájemcům o divadlo profesní růst. Na tvorbě divadelních představení se podílí také zkušení lektoři, kteří se hercům soustavně věnují a pomáhají jim se zdokonalovat v herectví, přednesu, zpěvu i tanci. Vzniká tak prostor pro talentované jednotlivce z řad studentů, kteří zde mohou své schopnosti zdárně rozvíjet, zahrát si s profesionály a neustále se v divadelní práci zlepšovat. To je velmi dobrou přípravou a praxí pro studium na některé z uměleckých škol. Jelikož jsou zakladatelé, spolu se širším vedením společnosti přesvědčení o nutnosti nabídnout mladým lidem zdokonalení ve zvoleném humanitním oboru s hlubším zaměřením na divadlo a divadelní tvorbu, otevírají dveře všem, kteří se chtějí dozvědět o herectví víc, než jim nabízí běžná školní výuka a každodenní život. Kromě studentů se však do divadelní činnosti zapojují také profesionální herci. Těmto kolegům a kolegyním z oboru dávají možnost realizovat některé ze svých uměleckých snů, které jim brněnské profesionální scény nenabízejí, naše komorní činoherní profesionální představení. Mladší herci se pak po jejich boku mohou daleko snáze a lépe rozvíjet a s jejich pomocí objevovat skrytý svět a krásy divadelních prken.

Copyright 2017 Veselá divadelní společnost, o. p. s.
By Joomla 1.7 Templates