Pravidelně pořádáme divadelní workshopy

Herec, který se přestal zlepšovat, není dobrý herec. Jako v každé jiné profesi, i v divadle je potřeba se soustavně rozvíjet, vzdělávat a hlavně nikdy nepřestat pracovat. Zkrátka, nepolevit a snažit se poctivě pořád dál s neutuchajícím nadšením. Kromě praktických zkušeností jsou totiž neocenitelné i teoretické vědomosti nebo konzultace se zkušenými odborníky. Abychom mladým, talentovaným hercům v jejich rozvoji trochu pomohli, připravili jsme naposledy divadelní workshop v sobotu 25. listopadu 2017 v Klubu Leitnerka. Na 9.-10. června a začátek prosince 2018 připravujeme workshopy další.

Jaký bude program?

Program divadelního workshopu je jasně daný:

  • Lekce herecké výchovy – interpretace textu, vytváření a řešení situací, výrazové prostředky, tvorba postav
  • Lekce hlasové výchovy a zpěvu – dechová cvičení, práce s bránicí, intonace, zpěv
  • Pohybová cvičení –  základy jevištního pohybu, rytmická cvičení, kondiční cvičení, situační pohyb, výrazový tanec
  • Vybrané kapitoly divadelní teorie – dějiny divadla, zasazení do historického kontextu, konkrétní díla a autoři
 

Co udělat pro účast?

Na divadelní workshop je potřeba se dopředu přihlásit. K přihlášce náleží také účastnický poplatek, který činí 500 korun. Peníze zasílejte prosím společně s přihláškou předem (na účet 2800475556/2010, Fio banka a.s.). Jako variabilní symbol uveďte datum odeslání přihlášky a do poznámky napište své jméno a "workshop". Bez těchto náležitostí nelze vaši účast na workshopu zaručit. 

Přijďte, těšíme se na vás!

Copyright 2017 Veselá divadelní společnost, o. p. s.
By Joomla 1.7 Templates